EĞİTİMDE BÜYÜK ADIM

sinavdonemi - -

TARİHLE ALAKALI SİZİN TÜM SORULARINIZ VE CEVAPLARINIZ

0 yorum

TARİHLE ALAKALI SİZİN TÜM SORULARINIZ VE CEVAPLARINIZ

TARİH DERSİNİN İÇERİĞİ
Tarih geçmişte yaşanmış olayları, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyerek bugüne ışık tutan bir bilim dalıdır. Tarihin asıl amacı, bugünü düne bağlamak, günümüz olaylarını, geçmiş olayların ışığı altında yorumlamaktır. Geçmişteki önemli olayları o günün koşulları içerisinde değerlendirir ve güncel olayları inceleyen bilim dallarına yol gösterir. Bu dersin içeriğindeki konular deney ve gözlemden uzak, bulgu ve belgelere dayanılarak kronolojik olarak incelenir.
TARİH DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ
. Paragraf soruları cevabı paragrafta bulunan sorulardır
. Sadece ön bilgi amacıyla verilip bizlerden yorum istenen sorulardır; bu sorularda paragrafla seçenekler arasında bağlantı kurulması gerekir böylece yorum gücümüz yoklanır.
. Herhangi bir kavramla ilgili gelen sorulardır
. Öncüllü sorular birbirine çok yakın, çeldirici seçeneklerin yer aldığı ve kavramların iyi anlaşılabilmesine dönüktür. Bu tip sorular öğrencinin özellikle bilgiyi analiz gücüne, akıl yürütme, yorumlayabilme kabiliyetine ve dikkatli okuyarak soru kökünde istenilene varabilme gücünü ölçen sorulardır.
. Bilgi soruları öğrencide varolan daha önce aldığı bilgilerin doğruluğunu ölçmeye yarayan sorulardır
. Dikkati ölçen sorular ise özellikle öğrencinin; sorunun konuyu ele alışı bakımından doğru cevabını seçmesine yönelik, dikkat ve bilgiyi kullanabilme gücüne sahip türden sorulardır.

Tarih testi nasıl çözülmeli?

v Tarih dersi kolay öğrenildiği kadar kolay da unutulan bir ders olma özelliğini taşır. Ezber gücüne dayalı bir ders sanılması yanlış bir kanıdır. Bu nedenle geçmiş konuların belli aralıklarla tekrarıyla birlikte düzenli bir şekilde test çözmelisniz,
v Soruları çözerken sorunun açıklama bölümü ve esas vurgulanan kısmı çok iyi okunmalısınız,
v Sorular dikkatli okunmalı, sorunun mantığı kavranılmadan çözüme geçilmemelisiniz,
v Çözülemeyen sorular için konu yeniden gözden geçirilmeli, hatta çözümlü sorulara, benzer soruların çözüm yöntemlerine bakılmalısınız,
v Soruların olumlu veya olumsuz olduğuna dikkat edilmelisiniz,
v Soru okunurken, ipucu olabilecek notların altı çizilmelisiniz,
v Test çözerken eleme yöntemi kullanılabilirsiniz,
v Kesinlikle ilk seçeneğe bakıp da onun doğru olduğunu diğerlerini okumamazlık etmeyiniz.


Yorum Gönder

Yorumunuza en kısa zamanda okunup cevap atılacaktır

Facebook

Derslere Yardımcı site www.sinavdonemi.blogspot.com